Piața Centrală Câmpina

Nr. 1682 / 27.10.2022            

ANUNȚ PUBLIC

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru:

Închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează:

  • Un spațiu comercial (F5) în suprafață de 14 mp;

        DESTINAȚIE: comercializare produse agroalimentare conform HGR nr. 348/2004;

    Prețul de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 89 din 30.06.2021. Tariful de închiriere este scutit de TVA.

Garanția de participare este în valoare de 2.100,00 lei iar în cazul în care ofertantul este declarat necâștigător i se va restitui suma respectivă la cerere într-un cont comunicat de către acesta.

Dotarea spațiului comercial cade în sarcina câștigătorului licitației. Orice investiții, recompartimentări, îmbunătățiri, transformări sau instalații, realizate de către utilizatori, rămân bunuri câștigate imobilului la momentul predării – primirii, constituind bunuri de preluare, fără ca prin acestea să le poată opune drept compensație pentru stricăciunile făcute sau pentru alte sume datorate SPAEPCA (daune, c/val chirii, etc.).

PASUL DE LICITAȚIE : Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate folosi si multiplu de 10%.

Vizitarea spațiilor scoase la licitație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 – 15:30.

Licitația va avea loc în data de 16.11.2022, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii, nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune până pe 14.11.2022, ora 12:00 tot la sediul instituției.

Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achiziționat contracost de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în valoare de 100 lei și reprezintă taxa participare licitație. Aceasta este nerambursabilă.

Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

DIRECTOR,

Vlad Angela

LINKURI UTILE
PROGRAM
Luni-Vineri  06:00 – 21:00

Sâmbătă  06:00 – 20:00

Duminică  07:00 – 19:00