Piața Centrală Câmpina

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PIEŢEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPILUI CÂMPINA ANUNTĂ ORGANIZAREA UNUI CONCURS LA SEDIUL SĂU DIN STRADA REPUBLICII, NR. 16A, PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST CONTRACTUAL  TEMPORAR VACANT:

ÎNGRIJITOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV (perioadă determinată – până la 31.05.2022; post destinat pentru femei)

Condiţii necesare:
–    Minim 8 clase;
–    Clinic sănătos şi rezistenţă în condiţii de stres;
–    Nu se solicită vechime în muncă;
–    Programul concursului: 28.07.2021, ora 10,00 / proba practică
                                       28.07.2021, ora 12,00 / interviu

Acte necesare pentru înscriere:
–     Cerere pentru înscriere la concurs – se completează în ziua depunerii dosarului;
–     Actul de identitate – copie şi original;
–     Act de absolvire studii (minim 8 clase) – copie şi original;
–     Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medical de familie al candidatului, sau de către unităţile sanitare abilitate;
–     Cazier judiciar;
–     Copie de pe cartea de muncă sau adevarinţă tip, care să ateste vechimea în muncă;
–     Dosar cu şină.
Dosarele se depun la sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, până în data de 20.07.2021
Persoană de contact: Filip Ecaterina / tel.: 0344-108513

LINKURI UTILE

PROGRAM

Luni-Vineri  06:00 – 21:00

Sâmbătă  06:00 – 20:00

Duminică  07:00 – 19:00